Allround Chinees vertaalbureau sinds 1996

Beëdigde vertalingen

 

Elke vertaler die door de rechtbank is beëdigd, heeft de bevoegdheid een gewaarmerkte of beëdigde vertaling af te geven. Voor de beëdiging gelden bepaalde criteria. Uitsluitend als aan deze criteria is voldaan, kan de beëdiging plaatsvinden.

Een beëdigde vertaling is voorzien van een verklaring (slotformule) van de vertaler die bekrachtigd wordt met een handtekening en een stempel.

Vertalingen van akten of documenten van de Burgerlijke Stand dienen te worden beëdigd. Dat geldt eveneens voor notariële akten en documenten, alsmede voor alle stukken die als bewijs moeten dienen zoals voor diploma's en getuigschriften.

Daarnaast moeten alle stukken of opgaven die volgens de wet in openbare registers moeten worden ingeschreven (artikel 8 van de Wet Beëdigde Vertalers) beëdigd worden. Een openbaar register omvat feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn. De registers worden door de overheid bijgehouden en kunnen, zoals de naam al aangeeft, door iedereen worden geraadpleegd. Voorbeelden van dergelijke registers zijn het kadaster, scheepsregister en hypotheekregister.

Momenteel kunnen wij de volgende taalcombinaties laten beëdigen:

Allround Chinees vertaalbureau sinds 1996

Waarom moet u ons kiezen?

 

Wij hebben ruim 22 jaar ervaring

• U zoekt een specialist voor Chinese vertalingen

• U wilt niet de duurste, niet de goedkoopste, maar wel de beste

• Strikte vertrouwelijkheid is van belang

• Uitsluitend professionele moedertaalsprekers voeren de vertaling uit

• Vaste procedures zorgen voor een optimale kwaliteit

• U wilt hoge kwaliteit

• Wij zijn ingeschreven bij het Bureau beëdigde tolken en vertalers

• U kunt met ons in het Nederlands, Engels of Chinees corresponderen

 

Kortom... vraag een geheel vrijblijvende offerte aan, maar laat u niet alleen door de prijs leiden.
Wij zorgen ervoor dat u mooie productie een goede Chinede ondertiteling of Chinese voice-over krijgt.
Voor ons is Chinees geen exotische taal, wij doen de hele dag niets anders.

 

Contact

LBS-Language & Business Services
Anthony Fokkersingel 112
2497 BH  Den Haag

+31 (0)70 - 363 54 59

info@l-b-s.com