Allround Chinees vertaalbureau sinds 1996

Tolken

 

De letterlijke betekenis van het woord tolk is “iemand die ten behoeve van personen die elkaar niet verstaan, het gesprokene vertaalt”. In de praktijk zijn er drie verschillende manieren waarop dit kan plaatsvinden, namelijk:

-

Gesprekstolken: een gesprek wordt zin voor zin vertaald vanuit de taal van spreker A in de taal van spreker B en omgekeerd. Deze tolken worden meestal ingezet bij juridische, medische, sociale en maatschappelijke zaken. Deze gesprekstolken kunnen telefonisch plaatsvinden, persoonlijk, maar ook in de vorm van delegatiebegeleiding.

-

Consecutief tolken: gedurende het consecutieve tolken pauzeert de spreker elke één tot vijf minuten (gewoonlijk aan het einde van elke paragraaf of een volledige zin) en de tolk vertaalt dan datgene wat er gezegd is naar de doeltaal. Tolken werken tijdens het consecutief tolken vanuit het geheugen en met korte notities. Dit is het meest geschikt voor informele bijeenkomsten of workshops waar de tijd niet beperkt is, informele diners of diplomatieke opdrachten, zoals het tolken voor een bezoekende minister.

-

Simultaantolken: simultaan tolken wordt ook wel conferentietolken genoemd en wordt gebruikt voor grote conferenties, zakelijke ontmoetingen, medialanceringen, live Tv-uitzendingen en in situaties wanneer er twee of meer talen gebruikt worden. De tolk vertaalt naar de doeltaal terwijl hij tegelijkertijd naar de volgende zin luistert en deze probeert te begrijpen. Simultaan tolken is daarom een bijzonder veeleisende manier van tolken. Gezien het concentratieniveau dat nodig is om tegelijkertijd te luisteren en te tolken, werken professionele tolken in paren en wisselen elkaar elke 20-30 minuten af.

Op congressen gebeurt dit vanuit een speciaal uitgeruste cabine door twee tolken per talencombinatie. De toehoorders kunnen de vertaling volgen via een headset. Bij een beperkt aantal toehoorders kan voor een fluistertolk worden gekozen. Bij maximaal 3 personen kan de tolk zonder apparatuur werken, zijn het er meer dan werkt hij met een mobiele installatie met microfoon en koptelefoons.

Wij beschikken over ruime ervaring voor tolkdiensten bij onder andere justitie, politie, rechtbanken, advocatenbureaus, hulpverlenende instanties en ziekenhuizen.

Daarnaast bieden wij voor Mandarijn Chinees een 24-uursdienst (telefonisch tolken).

Allround Chinees vertaalbureau sinds 1996

Waarom moet u ons kiezen?

 

Wij hebben ruim 22 jaar ervaring

• U zoekt een specialist voor Chinese vertalingen

• U wilt niet de duurste, niet de goedkoopste, maar wel de beste

• Strikte vertrouwelijkheid is van belang

• Uitsluitend professionele moedertaalsprekers voeren de vertaling uit

• Vaste procedures zorgen voor een optimale kwaliteit

• U wilt hoge kwaliteit

• Wij zijn ingeschreven bij het Bureau beëdigde tolken en vertalers

• U kunt met ons in het Nederlands, Engels of Chinees corresponderen

 

Kortom... vraag een geheel vrijblijvende offerte aan, maar laat u niet alleen door de prijs leiden.
Wij zorgen ervoor dat u mooie productie een goede Chinede ondertiteling of Chinese voice-over krijgt.
Voor ons is Chinees geen exotische taal, wij doen de hele dag niets anders.

 

Contact

LBS-Language & Business Services
Anthony Fokkersingel 112
2497 BH  Den Haag

+31 (0)70 - 363 54 59

info@l-b-s.com